RS00WM00/3/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 28-01-2020 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

22462000-6

20-01-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek