ZS/25/2020

Zorganizowanie i realizacja szkolenia Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

80531000-5

10-02-2020 r. przez: Renata Piórkowska

 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 10-02-2020 r.
  Pobrany: 10

 • 2. Informacja z otwarcia ofert

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 18-02-2020 r.
  Pobrany: 28

 • 3. Informacja o udzieleniu zamówienia (Usługi Społeczne)

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 14-04-2020 r.
  Pobrany: 21