ZS/27/2020

Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

80531000-5

10-02-2020 r. przez: Renata Piórkowska

  • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

    Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 10-02-2020 r.
    Pobrany: 6

  • 2. INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

    Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 18-02-2020 r.
    Pobrany: 29