ZS/27/2020-A

Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

80531000-5

18-02-2020 r. przez: Renata Piórkowska

 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 18-02-2020 r.
  Pobrany: 23

 • 2. Informacja z otwarcia ofert

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 26-02-2020 r.
  Pobrany: 21

 • 3. Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 02-03-2020 r.
  Pobrany: 22