ZS/28/2020

Zorganizowanie i realizacja Kursu moderatora Design Thinking w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

80533100-0

18-02-2020 r. przez: Renata Piórkowska

 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 18-02-2020 r.
  Pobrany: 20

 • 2. Informacja z otwarcia ofert

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 26-02-2020 r.
  Pobrany: 24

 • 3. Informacja o udzieleniu zamówienia (Usługi Społeczne)

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 11-03-2020 r.
  Pobrany: 26