ZS/5/2020-A

Postępowanie zakończone

Zakup świadczenia usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

64112000-4

21-02-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek