ZS/27/2020-B

Zorganizowanie i realizacja szkolenia Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

80531000-5

03-03-2020 r. przez: Renata Piórkowska

 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 02-03-2020 r.
  Pobrany: 17

 • 2. Informacja z otwarcia ofert

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 10-03-2020 r.
  Pobrany: 18

 • 3. Informacja o udzieleniu zamówienia (Usługi Społeczne)

  Publikacja: Renata Piórkowska, dnia: 24-03-2020 r.
  Pobrany: 22