RK00GTM0/34/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 17-04-2020 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

31000000-6

12-03-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek