ZP/D/5/2020

Postępowanie unieważnione

"Dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską'

termin minął w dniu 25-03-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30197600-2

17-03-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska