ZP/D/6/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa notebooków dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”

termin minął w dniu 31-03-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30231300-0

17-03-2020 r. przez: Renata Piórkowska