ZP/D/8/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących niezbędnych do pracy na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 21-04-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30125120-8

25-03-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik