ZS/31/2020

Zorganizowanie i realizacja samolotowego szkolenia praktycznego do licencji PPL(A) dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

80570000-0

01-04-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska

 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 01-04-2020 r.
  Pobrany: 27

 • 2. Informacja z sesji otwarcia ofert

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 08-04-2020 r.
  Pobrany: 18

 • 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 23-04-2020 r.
  Pobrany: 19

 • 4. Informacja o zawarciu Umowy

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 29-04-2020 r.
  Pobrany: 14