ZP/U/9/2020

"Usługa w zakresie tłumaczeń pisemnych dla jednostek Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 29-04-2020 r.

Przetarg nieograniczony

79530000-8

02-04-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska

 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 02-04-2020 r.
  Pobrany: 34

 • 2. SIWZ z załącznikami

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 02-04-2020 r.
  Pobrany: 45

 • 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 09-04-2020 r.
  Pobrany: 11

 • 4. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 09-04-2020 r.
  Pobrany: 28

 • 5. Pytania i odpowiedzi

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 14-04-2020 r.
  Pobrany: 23

 • 6. Zmiana terminu składania ofert

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 20-04-2020 r.
  Pobrany: 18

 • 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 20-04-2020 r.
  Pobrany: 15

 • 8. Modyfikacja SIWZ

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 21-04-2020 r.
  Pobrany: 24

 • 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 22-04-2020 r.
  Pobrany: 19

 • 10. Informacja z sesji otwarcia ofert

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 29-04-2020 r.
  Pobrany: 51

 • 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, nr 3, nr 6 i nr 7

  Publikacja: Ewelina Krawiec-Mynarek, dnia: 12-06-2020 r.
  Pobrany: 22

 • 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 5

  Publikacja: Ewelina Krawiec-Mynarek, dnia: 15-06-2020 r.
  Pobrany: 17

 • 13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1

  Publikacja: Ewelina Krawiec-Mynarek, dnia: 17-06-2020 r.
  Pobrany: 17

 • 14. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniu do powtórzenia czynności

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 09-07-2020 r.
  Pobrany: 10

 • 15. Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 2

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 10-08-2020 r.
  Pobrany: 10

 • 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, nr 3, nr 6 i nr 7

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 10-08-2020 r.
  Pobrany: 11

 • 17. Cofnięcie wyboru najkorzystniejszej oferty

  Publikacja: Ewa Skarżyńska, dnia: 13-08-2020 r.
  Pobrany: 17