ZS/06/2020

Postępowanie zakończone

„Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz kadry dydaktycznej podczas obozu letniego w roku akademickim 2020/2021”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55300000-3

06-04-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik