ZS/31/2020

Postępowanie zakończone

Usługa świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla Politechniki Opolskiej

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

79100000-5

07-04-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska