ZP/D/3/2020-A

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

termin minął w dniu 23-04-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30191400

14-04-2020 r. przez: Agnieszka Jucha