ZP/B/10/2020

Postępowanie zakończone

Roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego w Opolu przy ul. Mikołajczyka 4-6 i 12-14 - malowanie korytarzy i klatek schodowych w DS. Pryzma i Zaścianek

termin minął w dniu 07-05-2020 r.

Przetarg nieograniczony

45450000-6

22-04-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek