ZP/D/13/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa środków czystości dla obiektów Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej na rok 2020.

termin minął w dniu 18-05-2020 r.

Przetarg nieograniczony

39832000-3

07-05-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik