ZP/B/15/202020

Postępowanie zakończone

Roboty remontowe w obiekcie Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu

termin minął w dniu 27-05-2020 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

12-05-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska