ZP/B/14/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa i montaż wind osobowych w budynku Łącznik dla DS "Zaścianek" i DS. "Pryzma" przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”

termin minął w dniu 29-05-2020 r.

Przetarg nieograniczony

45300000-0

14-05-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek