ZP/D/16/2020

Postępowanie zakończone

Zakup sprzętu sieciowego sprzętu sieciowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 03-06-2020 r.

Przetarg nieograniczony

32420000-3

25-05-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek