ZP/D/24/2020

Postępowanie zakończone

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 30-06-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30213100-6

17-06-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska