ZP/D/32/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 22-07-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30213100-6

13-07-2020 r. przez: Ewa Skarżyńska