ZP/D/28/2020-A

Postępowanie zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 21-07-2020 r.

Przetarg nieograniczony

30213300-8

13-07-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik