ZP/D/33/2020

Postępowanie zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 05-08-2020 r.

Przetarg nieograniczony

48000000-8

22-07-2020 r. przez: Agnieszka Zyzik