ZS/2/2021

Postępowanie unieważnione

„Usługa zorganizowania i realizacji studiów podyplomowych oraz szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej”.

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

80300000-7

14-06-2021 r. przez: Agnieszka Zyzik