RK00CI00/26/2021

Postępowanie unieważnione

Dostawa i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu”.

termin minął w dniu 30-06-2021 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

64.10.00.0

23-06-2021 r. przez: Agnieszka Jucha