ZS/2/2021-B

Postępowanie unieważnione

„Usługa zorganizowania i realizacji studiów podyplomowych oraz szkoleń w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej”

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

80300000-7

21-07-2021 r. przez: Agnieszka Zyzik