ZS/4/2021

Postępowanie unieważnione

Usługa zorganizowania i realizacji szkolenia pn.: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do analiz finansowych, kurs w oparciu o produkt Microsoft Excel 2016 lub nowszy w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” na potrzeby Politechniki Opolskiej

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

80530000-8

07-09-2021 r. przez: Agnieszka Jucha