RK00CI00/44/2021

Postępowanie unieważnione

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż ramy stalowej przeznaczonej do wykonania doświadczeń niszczących statycznych i dynamicznych w hali laboratoryjnej Wydziału Budownictwa i Architektury Zamawiającego w Opolu przy ul. Katowickiej 48.

termin minął w dniu 11-10-2021 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45233120-6

05-10-2021 r. przez: Agnieszka Zyzik