Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/39/2015 Data publikacji: 16-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/39/2015)
Kody CPV: 30191400, 30195400, 31521100, 31527260, 39162100-6, 39162110
24-04-2015
ZP/D/36/2015 Data publikacji: 15-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów przemysłowych systemu wizualizacji procesu dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/36/2015)
Kody CPV: 39162110-9
30-04-2015
ZP/D/32/2015 Data publikacji: 15-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska laboratorium diagnostyki śledczej dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/32/2015)
Kody CPV: 38500000-0
24-04-2015
ZP/D/46/2015 Data publikacji: 08-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/46/2015)
Kody CPV: 30125110-5, 30192113-6, 30192320-0
21-04-2015
ZP/D/22/2015 Data publikacji: 14-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń pomiarowych dla Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/22/2015)
Kody CPV: 38434400, 38424000-3, 38931000
24-03-2015
ZP/D/27/2015 Data publikacji: 12-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych – biretów akademickich na potrzeby Dziecięcej Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/27/2015)
Kody CPV: 18443300-9, 22462000-6
20-03-2015
ZP/D/17/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów laboratoryjnych dla Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/17/2015)
Kody CPV: 31.71.21.1, 39.16.21.1
25-03-2015
ZP/D/16/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów dydaktycznych dla Katedry Elektrotechniki Przemysłowej WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/16/2015)
Kody CPV: 38.00.00.0, 39.16.21.1
20-03-2015
ZP/D/15/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska do pomiaru współczynnika SAR dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/15/2015)
Kody CPV: 39.16.21.1
19-03-2015
ZP/D/14/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów doposażeniowych i laboratoryjnych dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/14/2015)
Kody CPV: 39162110-9
23-03-2015
ZP/D/9/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/9/2015)
Kody CPV: 38.50.00.0, 38.63.40.0, 39.16.21.1
20-03-2015
ZP/D/13/2015 Data publikacji: 09-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów dydaktycznych do laboratorium elektroniki samochodowej oraz diagnoskopu dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/13/2015)
Kody CPV: 38.34.13.0, 39.16.21.1
23-03-2015
ZP/D/12/2015 Data publikacji: 09-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska laboratoryjnego do badania własności sieci informatycznych, bezprzewodowych, kampusowych i przemysłowych dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/12/2015)
Kody CPV: 38.50.00.0
20-03-2015
ZP/D/11/2015 Data publikacji: 09-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Kody CPV: 22.80.00.0, 30.12.51.1, 30.19.00.0, 30.19.20.0, 30.19.76.3, 30.19.76.4, 30.19.92.3, 30.19.95.0, 30.23.43.0, 39.29.24.0
17-03-2015
ZP/D/10/2015 Data publikacji: 02-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/10/2015)
Kody CPV: 22462000-6
10-03-2015