Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RR00IT00Z-38-2018 Data publikacji: 11-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 72611000-6
18-04-2018
11/WM/2018 Data publikacji: 26-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi badawcze dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 71620000-0
06-03-2018
RK00GTM0/42/2018 Data publikacji: 21-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługi konserwacyjne układów wentylacji i klimatyzacji na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 50000000-5, 50730000-1
28-02-2018
12/WZ/2018 Data publikacji: 15-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa przeprowadzenia badań w ramach pojedynczego działania naukowego: Zarządzanie relacjami z kapitałem klienckim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 79311200-9
22-02-2018
RI000/SEK/34/II/2018 Data publikacji: 14-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu” w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17
Kody CPV: 71313440-1
22-02-2018
18/WBiA/2018-A Data publikacji: 01-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Wykonanie specjalistycznych gablot dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 39100000-3
07-02-2018
RK00CI00/6/2018 Data publikacji: 26-01-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa wykonania okresowych przeglądów kominowych i wentylacyjnych w obiektach budowlanych Politechniki Opolskiej.”
Kody CPV: 90915000-4
01-02-2018
18/WBiA/2018 Data publikacji: 25-01-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Wykonanie specjalistycznych gablot dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 39100000-3
31-01-2018
RI0000/SEK/14/I/2018 Data publikacji: 24-01-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa opracowania dokumentów/analiz niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu”
Kody CPV: 71241000-9
01-02-2018
2/2018 Data publikacji: 18-01-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa w zakresie prania na mokro bielizny z magazynów pościeli w domu studenta „Zaścianek” przy ul. Mikołajczyka 6 i domu studenta „Sokrates” przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu.
Kody CPV: 39831000-6, 98300000-6, 98311000-6
25-01-2018
RK00CI00/46/2017 Data publikacji: 04-01-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przeniesienie infrastruktury światłowodowej i sieci LAN w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Kody CPV: 32424000-1, 32562300-3
11-01-2018
RK00GT00/214/2017 Data publikacji: 11-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50000000-5
15-12-2017
RK00GT00/213/2017 Data publikacji: 08-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50700000-2
14-12-2017
RK00CI00/33/2017-C Data publikacji: 07-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przeniesienie infrastruktury światłowodowej i sieci LAN w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Kody CPV: 32424000-1, 32562300-3
13-12-2017
RK00GTG0/207/2017 Data publikacji: 06-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wykonanie utwardzenia 2 placów o powierzchni 47,0 x7,5m każdy na terenie parkingu w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45223300-9
12-12-2017