ZS/4/2017

Postępowanie unieważnione

Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55300000-3

02-02-2017 r. przez: Anna Danielak