ZP/U/7/2017

Postępowanie zakończone

Usługa dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu nr sprawy: ZP/U/7/2017

termin minął w dniu 10-02-2017 r.

Przetarg nieograniczony

60130000-8

02-02-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska