ZS/5/2017

Postępowanie zakończone

Zakup usługi organizacji programowego obozu letniego w roku akademickim 2016/2017 dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55321000-6

03-02-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik