ZS/2/2017

Postępowanie zakończone

Zakup usługi cateringowej na potrzeby projektu pn.: „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55300000-3

03-02-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska