ZP/D/5/2017

Postępowanie zakończone

Jednorazowa dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego na potrzeby projektu pn. „ Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską

termin minął w dniu 16-02-2017 r.

Przetarg nieograniczony

42962000-7

06-02-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska