ZS/6/2017

Postępowanie zakończone

„Zakup świadczenia usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej ”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

64110000-0

07-02-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik