ZP/U/11/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do obiektów Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola

termin minął w dniu 24-02-2017 r.

Przetarg nieograniczony

60130000-8

16-02-2017 r. przez: Anna Danielak