ZS/10/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa podczas IX Akademickich Targów Pracy”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

07-03-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik