RKKW0000/9/2017

Postępowanie zakończone

Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunków bankowych oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 10 milionów złotych

termin minął w dniu 27-04-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

66113000-5

04-04-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA