RR00IT00/Z/30/2017

Postępowanie zakończone

Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 15-05-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

32420000-3

09-05-2017 r. przez: Justyna Bienias