ZS/14/2017

Postępowanie zakończone

„Usługi ochroniarskie imprez niemasowych – Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia” na potrzeby Politechniki Opolskiej”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

79710000–4

10-05-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA