ZS/15/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa na potrzeby Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla 60 osób”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

12-05-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik