ZP/B/30/2017

Postępowanie zakończone

Prace remontowe w Domach Studenta Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 4-16, 8-10, 12-14 i Małopolskiej 22 w Opolu

termin minął w dniu 22-06-2017 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

07-06-2017 r. przez: Renata Piórkowska