55/KMiPKM/2017

Postępowanie zakończone

„Dostawa maszyny wytrzymałościowej do statycznych testów skręcania na potrzeby Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”.

termin minął w dniu 20-06-2017 r.

Dostawy i usługi służące do celów badawczych

38540000-2

12-06-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska