ZP/D/37/2017

Postępowanie zakończone

"Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 08-08-2017 r.

Przetarg nieograniczony

39717200-3

31-07-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska