W/6/RS00CS00/2017

Postępowanie zakończone

Usługa wydawnicza obejmująca wykonanie projektu i wydruk teczek akt studenta na potrzeby Centrum Obsługi Studenta

termin minął w dniu 25-08-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

79971000–1

18-08-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA