ZP/D/40/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu biurowego na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 30-08-2017 r.

Przetarg nieograniczony

30190000-7

22-08-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA