Dialog 1

Postępowanie unieważnione

Dialog techniczny dotyczący zakup profilometru pomiarowego – optyczny pomiar powierzchni 3D oraz topografii ostrzy skrawających

Brak trybu

24-05-2013 r. przez: Anna Danielak